Modlitwa

Wyjazd do Łagowa (23-25 września)

W dniach 23-25 września tego roku, 20 mężczyzn ze wspólnoty męskiej z PMK z Belina wzięło udział w pierwszym grupowym wyjeździe. Spotkanie pod przewodnictwem ks. Przemysława Kawęckiego odbyło się w Łagowie, a jego zasadniczą częścią było poznanie i przeżycie Dnia Dobrej Śmierci…

Spotkanie #2: Spędzanie czasu w samotności

W czwartek 5 maja w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie odbyło się drugie otwarte spotkanie skierowane do wszystkich mężczyzn, którzy chcą porozmawiać o swoich codziennych sprawach w kontekście wiary. Podczas spotkania Ryszard oraz Tomasz podzielili się swoim praktycznym doświadczeniem dobrych i złych form spędzania czasu w samotności.,,

Spotkanie #1: Samotność mężczyzny

W czwartek 24 marca w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie zainagurowane zostały comiesięczne otwarte spotkania skierowane do wszystkich mężczyzn, którzy chcą porozmawiać o swoich codziennych sprawach w kontekście wiary. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem: Samotność mężczyzny – Odzyskiwanie radości…