kim jesteśmy?

nasza wizja

Jesteśmy grupą chrześcijańskich mężczyzn. Wspieramy się wzajemnie, aby znaleźć pokrzepienie i pomoc w przezwyciężaniu wyzwań zarówno duchowych, jak i życiowych. Uczymy się od siebie nawzajem i dzielimy się swoimi doświadczeniami, przez co stajemy się lepszymi braćmi, mężami i ojcami.

Nasza misja

  • Prowadzenie mężczyzn do bliższej relacji z Bogiem poprzez modlitwę, studiowanie Pisma Świętego i uczestnictwo w sakramentach.
  • Wspieranie mężczyzn w ich podstawowych powołaniach i rolach poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami i radą.

Nasze wartości

  • Budowanie zaufania między członkami grupy poprzez szczerość, lojalność i uczciwość wobec innych.
  • Uważne słuchanie, szanowanie prywatności innych i nie dzielenie się z innymi informacjami, które zostały nam powierzone.
  • Dążenie do rozwiązywania problemów i konfliktów w sposób sprawiedliwy i oparty na komunikacji.
  • Dbanie o swoje zdrowie emocjonalne i psychiczne oraz szukanie wsparcia, gdy tego potrzebujemy.